Anasayfam | Kurum Tanıtımı | Vizyon/Misyon | Eğitim Programları | Kısa Süreli Eğitimler | Sosyal Sorumluluk Projeleri | Linkler | Kaynaklar | İletişim

Anasayfam


www.halklailiskilerakademisi.com

global_pr.jpg"Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez."

E. E. Cummings

Halkla İlişkiler Akademisi

HALKLA İLİŞKİLER (PUBLIC RELATIONS) ANLAYIŞIMIZ

Halkla ilişkiler kişi ya da kuruluşların hedef kitleleri ile karşılıklı olarak iyi niyet ve anlayış içinde ilişki kurması ve sürdürmesi olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde Halkla İlişkilerin geçirdiği evrim sonucunda bu disiplinin içeriği oldukça genişlemiş ve toplumsal bir boyut kazanmıştır. Amerikan Halkla İlişkiler Derneği'nin 6 Kasım 1982'deki toplantısında geliştirdiği tanım bu boyuta işaret etmektedir: "Halkla İlişkiler kurumlar ve gruplar arasındaki karşılıklı anlayışa katkıda bulunarak, karmaşık ve çoğulcu toplumumuzun kararlara ulaşmasına ve daha etkili işlemesine yardım eder. Halkla İlişkiler toplumda ticari işletmeler, sendikalar, hükümet kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, hastaneler, okullar ve üniversitelere hizmet eder. Bu kuruluşlar, amaçlarına ulaşmak için, çalışanlar, üyeler, müşteriler, yerel topluluklar, hissedarlar gibi bir çok farklı hedef kitlelerle etkili ilişkiler geliştirmelidirler."

Eğitim programımız Halkla İlişkilerin bu tanımında hareketle öğrencilerini iş yaşamında yer alacak başarılı Halkla İlişkilerciler olarak yetiştirmenin yanısıra, sosyal yaşamı incelemeye, araştırmaya, anlamaya ve olumlu yönde bireysel ve kurumsal katkılarla değiştirmeye yönelik bireyler olarak da hazırlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim programı dünyada olan gelişmeleri en kısa sürede aktarmak için periyodik olarak gözden geçirilecek, böylece öğrencilerin bu alandaki en güncel bilgilerle donatılması sağlanacaktır.

Öğrencilerimizin aldıkları eğitim ve katıldıkları uygulamalarla araştırmacı, proaktif, sosyal sorumluluk sahibi, hızlı düşünüp karar alabilen, olumlu insan ilişkileri kuran ve sürdürebilen, yaratıcı, yazılı ve sözlü iletişim yeteneği yüksek bireyler olarak hayata atılacaklardır.

Nihai hedefimiz ise bu özelliklere sahip yetişen öğrencilerimizin çağdaş ve modern Türkiye yolunda başarılı iletişimciler olarak yapacakları uygulamalar ve sorun çözme becerileri ile katkıda bulunmalarıdır.


İlkmut YARKIN


ilkmutyarkin@halklailiskilerakademisi.com

Lütfen bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın.